Voorwaarden

Flexitude: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flexitude B.V., kantoorhoudende te (1319 AS) Almere, aan de Grootzeil 112 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32171614, vestigingsnummer 000006256473.

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Flexitude (http://www.flexitude.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Flexitude betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Flexitude.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexitude berusten bij Flexitude. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexitude is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van Flexitude.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Flexitude geeft Flexitude geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Flexitude.

Flexitude kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Flexitude, de onmogelijkheid de website van Flexitude te gebruiken, uit de levering van diensten door Flexitude of het gebrek aan levering van diensten door Flexitude.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Flexitude wordt regelmatig bijgewerkt. Flexitude behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Flexitude te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 25 juni 2018.